Obchodní podmínky

-Podmínky k nákupu-

Kupující je spotřebitel. Ceny zveřejněné v mém e-shopu jsou ceny konečné

Cena za dopravu se liší u každého výrobku – je stanovená váhou a velokostí. Dopravu zajišťuje Česká pošta

Výdejní místo je kontaktní adresa: Heřmanova 3, Praha 7, 17000 – je třeba domluvit čas předání telefonicky či mailem

Termín doručení je stanoven u každého produktu jinak z důvodů skladové (ne)dostupnosti či konkrétním modifikacím na přání zákazníka Uvedená doba doručení se počítá od převedení peněz na účet. Autor má právo kdykoliv dobu doručení změnit při udání opodstatněného důvodu.

Objednávka zboží
Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
– ústně – osobně, telefonicky,
– písemně e-mailem,
– v internetovém obchodu.

Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré povinné údaje.

Možnosti platby
– platba v hotovosti při osobním odběru zboží
– platba předem bankovním převodem na účet

Reklamace, jak postupovat?

Pokud se už vyskatl nějaký problém, např. Vám nedošlo zboží úplně v pořádku, nebo se v průběhu užívání objevila nějaká vada, postupujte prosím podle instrukcí níže uvedených.

– zboží došlo v porušeném obalu.
V takovém případě, je lepší zásilku nepřevzít, nebo spolu s doručovatelkou zásilku prohlédnout, zda je kompletní a v neporušeném originálním obalu. V každém případě je však doručovatelka povinna na Vaši žádost sepsat protokol o poškozené zásilce, a s tímto dokladem se dostavíte do 24 hod. od převzetí na Vaši pobočku České pošty, kde uplatníte reklamaci z poškození. Zboží neposílejte zpět, reklamace se musí uplatnit do 24 hod. od převzetí, a pokud nejprve pošlete zásilku zpět, není to správně. Za takovou reklamaci nemůže uznat náhradu. Informujte mě, jak reklamace na poště dopadla. Děkuji.

– zboží došlo v neporušeném obalu, ale je mechanicky poškozené dopravou.
Zboží zašlete zpět na výše uvedenou adresu, vyměním jej a do 5 dnů odešlu zboží nové.

– zboží došlo v pořádku, ale objevila se u něj provozní vada.
Pokud objevíte na zboží vadu (i postupem času), prověřte podle nákupního dokladu zda je zboží v záruce (funkční záruka je zpravidla 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak), pokud je zboží v záruce zašlete jej s kopií dokladu o koupi na adresu výše uvedenou adresu. Co máte přiložit k zásilce zaslané k reklamaci k nám a další informace najdete v níže uvedeném odstavci. Obratem posoudím Vaši reklamaci a vynasnažím se o co nejrychlejší kladné vyřízení.

Popis správně zaslané reklamace.
Připravte si prosím daňový doklad, který Vám byl doručen spolu se zbožím. Zabalte vadné zboží do původního obalu a nezapomeňte přiložit kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno, dále pak podrobný popis vady výrobku. Vadné zboží spolu s dokladem o koupi a popisem závady vložíte do bublinkové obálky, do horního levého rohu nezapomeňte uvést Vaší zpáteční adresu. Takto připravenou zásilku zašlete prosím doporučeně na výše uvedenou adresu. Náklady na dopravu reklamace nese objednatel, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou. Z tohoto důvodu Vám doporučuji zásilku pojistit.

Závěrečná ustanovení
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění , které platilo v den odeslání objednávky. Přijímá také platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Účastníci prodeje se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Ochrana dat
Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Autor respektuje zákon na ochranu osobních údajů. Neposkytuje tedy žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasílá žádné marketingové informace. Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy bude nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli (např. při vystavení „záručního listu“), provozovatel se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím souhlasu daného zákazníka. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat. Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromažďování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).